20 kor og korps i Namdal deler 701.000 kroner i støtte

20 kor og korps i Namdal får 701.000 kroner i samfunnsutbytte


Drifts- og aktivitetsstøtte fordeler seg med:

 • Grong Musikkforening 30.000 kroner
 • Kor i Kuben 50.000 kroner
 • Høylandet Sangkor 45.000 kroner
 • Høylandet Skolekorps 20.000 kroner
 • Seniorkoret (pensjonistkoret) 19.000 kroner
 • Øvre Høylandet Musikklag 19.000 kroner
 • Nordli Sangkor 14.000 kroner
 • Fjelljom Blandakor 36.000 kroner
 • Gospelkoret Salt 60.000 kroner
 • Namdal Vokalensemble 49.000 kroner
 • Namdalseid musikklag 48.000 kroner
 • Namdalseid songlag 42.000 kroner
 • Namsos barne- og ungdomskorps 27.000 kroner
 • Namsos Blandakor 24.000 kroner
 • Namsos Musikkorps 65.000 kroner
 • Namsos Sangforening 30.000 kroner
 • Spillum Damekor 41.000 kroner
 • Kor i Namsskogan 28.000 kroner
 • Overhalla Mannskor 20.000 kroner
 • Ranum Sangforening 34.000 kroner