Søk om aktivitetsstøtte

Søknadsfrist er fredag 15. mars 2024 kl. 16.00, og tildeling vil skje innen mai 2024. Fyll ut søknaden her på nettsiden.

Dette er søknadsskjema for aktivitetsstøtte med maksimalt 100.000 kroner per kor/korps.

Det er også mulig å søke om driftsstøtte med 1.000 kroner per medlem og maksimalt 30.000 kroner.

Lykke til!