Det blir universell utforming på Øye Grendahus på Melhus

Dører skal skiftes, toaletter bygges om og rullestolrampe skal lages og med 300.000 kroner fra stiftelsen er arbeidet snart i gang.