Norsk Folkehjelp Stjørdal og Meråker fikk 350.000 kroner i samfunnsutbytte


Norsk Folkehjelp Meråker fikk 150.000 kroner til biltilhenger, snøscooter og annet nødvendig utstyr.

Norsk Folkehjelp Stjørdal fikk 150.000 kroner til spesialutstyrt henger. Videre fikk de 50.000 kroner til øvelseshelg.