Søk støtte

Hvert år bestemmer stiftelsen hvilke tema som du kan søke støtte innenfor, under ser du hva vi har støttet tidligere og hva som er tema nå. 18. august 2023 er det frist for å søke om støtte til rehabilitering/vedlikehold av eiendommer eid av lag og foreninger.

Krav til søker/søknaden:

 1. Du som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret og ha organisasjonsnummer
 2. Søker må være lokalisert innenfor SpareBank 1 SMN sitt markedsområde og
  aktiviteten/prosjektet må gjennomføres der
 3. Søker må eie bygget selv og bygget må være beregnet på allmenheten
 4. Minimum søknadsbeløp er normalt 50.000 kroner og forutsetter egeninnsats/egenkapital
 5. Det forutsettes egenandel i form av dugnad eller egenkapital på minimum 20 %. Dugnadsinnsats fastlegges til 300 kroner per time i kalkylen.
 6. Normalt skal formålet være realisert innen 12 måneder fra tildeling
 7. For større tildelinger forutsettes effektmåling
 8. FNs bærekraftsmål vil ligge som basis for vurderingen av søknadene
 9. Tiltak innen næringsutvikling støttes ikke
 10. Tildelt samfunnsutbytte utbetales normalt når formålet er gjennomført
 11. Alle tildelinger vil bli bekjentgjort minimum på stiftelsens egen hjemmeside
  Søknadsfristen er 18. august 2023 og tildeling vil skje i slutten av september 2023.