Søk støtte

Hvert halvår bestemmer stiftelsen hvilke formål du kan søke støtte til. Ny søknadsmulighet og formål bekjentgjøres i august/september 2024

LES HELE DENNE SIDEN FØR DERE STARTER!

Om søknadsbehandlingen:

Informasjon legges ut ved neste søknadsrunde høsten 2024.

Tildelt samfunnsutbytte utbetales normalt når formålet er gjennomført

Alle tildelinger vil bli bekjentgjort minimum på stiftelsens egen hjemmeside

Det gis ikke begrunnelse ved avslag

Generelle krav:

 1. Du som søker må ha organisasjonsnummer
 2. Søker må være lokalisert i definerte kommuner i Midt-Norge
 3. Det forutsettes at aktivitetene som støttes blir fullfinansiert med egenkapital eller annen støtte.
 4. Aktiviteten/prosjektet skal være realisert innen 12 måneder fra tildeling
 5. FNs bærekraftsmål vil ligge som basis for vurderingen av søknadene
 6. Prosjekt som går over flere år skal minimum årlig avgi statusrapport
 7. Stiftelsen støtter ikke opp om:
  • tiltak knyttet til næringsutvikling
  • innspillinger
  • offentliges kjerneoppgaver
  • aksjeselskap hvor eier kan ta utbytte
  • enkeltpersoner/enkeltmannsforetak
  • naturlige sponsorobjekter
  • prosjekt som er avsluttet før tildeling
  • religiøse og partipolitiske tiltak
  • tiltak utenfor stiftelsens geografiske nedslagsfelt