Søk støtte

Hvert halvår bestemmer stiftelsen hvilke formål du kan søke støtte til. Denne gangen blir det kor og korps med søknadsfrist 15. mars kl. 16.00!

LES HELE DENNE SIDEN FØR DERE STARTER!

Krav til søker/søknaden:

 1. Før du begynner på søknaden: ha klar utskrift fra Brønnøysund som dokumenterer organisasjonummer, dokumentasjon på antall medlemmer per 1.1.24 (gjerne fra nasjonal forening) og godkjent regnskap fra 2023.
 2. Driftsstøtte til kor og korps er på 1.000 kroner per medlem og maksimalt 30.000 kroner per søker. Det tas forbehold om antall søkere.
  • Søknader besvares innen mars 2024
 3. Aktiviteter/prosjekt/kompetanseheving støttes med inntil 100.000 kroner per søker.
  • Ved støtte til aktivitet vil vi prioritere samarbeid med andre, kompetanseheving med eksterne ressurser og rekruttering.
  • Konserter skal være åpne for det alminnelige publikum
  • Det forutsettes minimum 20 % egenkapital(egne midler, egenandel, billettinntekter, støtte fra andre) når det gjelder støtte til aktivitet
  • Aktiviteten må gjennomføres i stiftelsens nedslagsfelt
  • Søknader besvares innen mai 2024 og kan ikke være gjennomført før tildeling
 4. Tildelt samfunnsutbytte utbetales normalt når formålet er gjennomført
 5. Alle tildelinger vil bli bekjentgjort minimum på stiftelsens egen hjemmeside
 6. Søknadsfristen er 15. mars 2024 kl. 16.00
 7. Det gis ikke begrunnelse ved avslag

Generelle krav:

 1. Du som søker må ha organisasjonsnummer
 2. Søker må være lokalisert i definerte kommuner i Midt-Norge
 3. Det forutsettes at aktivitetene som støttes blir fullfinansiert med egenkapital eller annen støtte.
 4. Aktiviteten/prosjektet skal være realisert innen 12 måneder fra tildeling
 5. FNs bærekraftsmål vil ligge som basis for vurderingen av søknadene
 6. Prosjekt som går over flere år skal minimum årlig avgi statusrapport
 7. Stiftelsen støtter ikke opp om:
  • tiltak knyttet til næringsutvikling
  • innspillinger
  • offentliges kjerneoppgaver
  • aksjeselskap hvor eier kan ta utbytte
  • enkeltpersoner/enkeltmannsforetak
  • naturlige sponsorobjekter
  • prosjekt som er avsluttet før tildeling
  • religiøse og partipolitiske tiltak
  • tiltak utenfor stiftelsens geografiske nedslagsfelt