Hvert år fordeler vi samfunnsutbytte ved å støtte utvalgte allmennyttige formål

Dette gjør vi fordi vi er en stor eier i SpareBank 1 SMN og fordi vi er forpliktet til å støtte opp om allmennyttige formål med samfunnsutbytte (gaver).

Lær mer om Sparebankstiftelsen SMN

Vårens hovedformål var kor og korps. Nytt formål og ny søknadsfrist kommer høsten 2024

Gamle bybro

Hvem har fått støtte?

Styret har alle år siden 2014, valgt ut hvilke formål vi skal støtte. Her finner du en komplett oversikt over tidligere års formål og mottakere.

Siste mottakere

Støtte til julekonsert 2024

Kor Magnon, Tydal

15 000,-

2024

3 kor og korps fikk drifts- og aktivitetsstøtte

Kor og korps, Røros

133 000,-

2024

2 korps fikk driftsstøtte

Korps, Holtålen

43 000,-

2024

5 kor og korps fikk drifts- og aktivitetsstøtte

Kor og korps, Skaun

111 000,-

2024

8 kor og korps fikk drifts- og aktivitetsstøtte

Kor og korps, Orkland

229 000,-

2024

8 kor og korps fikk drifts- og aktivitetsstøtte

Kor og korps, Midtre Gauldal

219 000,-

2024

Se alle mottakere