Støtten gikk til plot/plott - et monumentalt-steds-spesifikt innstallasjonsverk

Per Stian Monsås og Agnieszka Foltyn fikk 100.000 kroner i støtte


Støtten gikk til plot/plott – et monumentalt-steds-spesifikt innstallasjonsverk

Plot / plott er et monumentalt, steds-spesifikt installasjons-verk bestående av en falsk eng av gress inne i BABEL visningsrom for kunst. Fra gulvet strekker det seg tusenvis av gress-strå opp til hoftehøyde. Fra inngangen og rundt omkring i visningsstedet strekker det seg en gangvei av tre som fører publikum inn i hvert rom. Oscillerende vifter montert på vegg skaper en lett bris som gjør at gresset svaier fram og tilbake