Eierstrategi

Styret har vedtatt følgende eierstrategi:

Oppdatert 18. april 2023

Vi skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 SMN. Eierskapet er basert på at de midler som tilføres stiftelsen fra SpareBank 1 SMN ved overføring av samfunnsutbytte skal anvendes til deltakelse i emisjoner i SpareBank 1 SMN.

Vi skal gjennom vårt eierskap bidra til at SpareBank 1 SMN fortsatt vil være den viktigste finansielle aktør i regionen, og gjennom regional beslutningskraft spille en sentral rolle i utviklingen av regionen.

Vi har et meget langsiktig perspektiv på vår investering i SpareBank 1 SMN, og ønsker at banken skal drives med samme perspektiv. Risikoprofil og utbyttepolitikk må tilpasses dette formålet. Stiftelsen er opptatt av høy verdistigning over tid i form av kontantutbytte og verdistigning på egenkapitalbevisene.

Vi skal være en aktiv eier som stiller tydelige krav til SpareBank 1 SMN

Vi skal søke å inneha posisjoner i SpareBank 1 SMNs styrende organer som reflekterer vårt eierskap, dog hensyntatt at de samfunnsmessige eierinteresser også er representert direkte.

Som stor og langsiktig eier vil stiftelsen være en aktiv eier, og eierpolitikken forutsetter at det formuleres klare krav til virksomheten i SpareBank 1 SMN.

Sparebankstiftelsens krav og forventninger til SpareBank 1 SMN ligger i første rekke innenfor følgende områder:

  • Resultatutvikling
  • Regional betydning
  • Risiko og soliditet
  • ESG