Styret

Styret består av styreleder Kjell Fordal, nestleder Aud Skrudland, samt Olav Sem Austmo og Hege Bjørgum Skillingstad

Om styret

Kjell Fordal, styreleder

E-post: kjell@smnstiftelsen.no
Mobil: +47 905 41 672

Utdanning:  
Siviløkonom BI (1981), og master og management BI (2003)

Yrkeserfaring:  
Finansdirektør i SpareBank 1 SMN fra 1989 til 2022

Annen erfaring
Styreleder i BN Bank, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Boligkreditt

Aud Skrudland, nestleder

Utdanning:
Veterinær fra NVH(1984). Spesialist på fiskesykdommer. Videreutdanning innen markedsføring og offentlig rett.

Yrkeserfaring:
Ansatt som fagdirektør ved regiondirektørens stab i Mattilsynet region midt.

Annen erfaring:
Fra oppdrettsnæringen innen fiskehelse og produktutvikling, markedsføring og salg av legemidler til fisk. Leder av programstyret for Havbruk II i Norges Forskningsråd. Tidligere medlem av kommunestyre og formannskap i Averøy kommune, styret i Romsdal Fellesbank samt kontrollkomite, representantskap og styret/godtgjørelsesutvalg(2010-2018) i SpareBank 1 SMN.

Olav Sem Austmo

Utdanning: Utdannet siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og finansanalytiker

Yrkeserfaring: Økonomi- og finansdirektør Aneo AS. Tidligere direktør for personmarked i Bolig- og Næringsbanken ASA. I perioden 1991-1997 ulike roller i samme bank. Konserndirektør finans/kapitalmarked, konserndirektør spareområder og konserndirektør bedriftsmarked i SpareBank 1 Midt-Norge. I perioden 1997-2000 ulike roller i samme bank.

Hege Bjørgum Skillingstad

Utdanning: Jurist fra UiO (1996)

Yrkeserfaring:

Partner/advokat i Bjerkan Stav advokatfirma fra 2020. Tidligere: advokat i Advokathuset Braaholmen og advokat i Statskog SF. Annen erfaring: Styreleder i Namdal næringsforening, medlem av kommunestyret i Namsos, varaordfører i Namsos i 2019, tidligere styreverv i NTS ASA og Statskog SF.