Utlysning 2021: Vi støtter kunst- og kulturfeltet


Tema: Vi støtter kunst- og kulturfeltet

Det er mulig å søke om støtte til utviklingsprosjekt, produksjonstilskudd og støtte til tilpasning av arrangement grunnet koronapandemien

Søknadsfrist:
Onsdag 30. juni 2021, kl 16.00

Du kan også sende inn din søknad til: post@smnstiftelsen.no

Om årets tema og målgruppe

Må endres

Slik søker du:

  1. Les søknadskravene som ditt prosjekt må innfri
  2. Fyll ut søknadsskjema
  3. Send inn din søknad før fristen går ut

Søknadskrav:

  1. Må oppdateres
  2. Du som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret og ha organisasjonsnummer
  3. Formålet bør være startet opp innen sommeren 2023
  4. Formålet skal primært bidra til å samle mennesker, bidra til fellesskap eller bidra til å
    redusere fattigdommens og utenforskapets konsekvenser
  5. Minimumsbeløpet er normalt 50.000 kroner og forutsetter egeninnsats/egenkapital