Søk om støtte innen 24. februar 2023 kl. 16.00


Denne gangen retter vi oss mot aktiviteter innenfor tematikken sosial ulikhet, utenforskap og inkludering.

Aktiviteten skal primært bidra til å samle mennesker, bidra til fellesskap eller bidra til å redusere fattigdommens og utenforskapets konsekvenser.

Søknaden sendes til: post@smnstiftelsen.no