Rehabilitering av murfasade i Griffenfeldsgate 2


Bygningen i Trondheim har stort behov for rehabilitering av fasade. Bygget må være tett og til glede for brukerne og deres formål. Samtidig er bygget sentralt plassert i Trondheim og vil bli til glede for alle som går forbi når arbeidet er ferdig. Stiftelsen har bidratt med 250.000 kroner til dette arbeidet.