Averøy idrettsråd har fått støtte til kontantkassen for å kunne bidra til å redusere utenforskap og sosial ulikhet.

Averøy idrettsråd får 200.000 kroner


Averøy idrettsråd har fått støtte til kontantkassen for å kunne bidra til å redusere utenforskap og sosial ulikhet.

Ingen barn og unge skal oppleve utenforskap og manglende mulighet til å delta i ulike fritidsaktiviteter fordi familien ikke har råd til at de deltar. Kontantkassa er ei tilskuddsordning der trenere og ledere på en enkel og ubyråkratisk måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-19 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter.