3 millioner til Olavsfest!


Sparebankstiftelsen SMN har siden 2017 gitt bort kvalitetsforedrag som bidrar til refleksjon og økt kunnskap om viktige verdispørsmål.  

Fra og med 2023 samarbeider stiftelsen med Olavsfest når det gjelder disse foredragene. Dette samarbeidet er nå utvidet ved at Sparebankstiftelsen SMN og Olavsfest har inngått en treårig samarbeidsavtale, hvor Sparebankstiftelsen understøtter samtaleprogrammet under Olavsfest med en million kroner årlig.

Dette samarbeidet er et ledd i utviklingen av Olavsfest fram mot 2030, og vi setter stor pris på å samarbeide med en aktør som er så viktig i vår region, sier Olavsfest-direktør Steinar Larsen.

Olavsfests omfattende samtaleprogram, skal skape refleksjon rundt menneskerettigheter og verdispørsmål som er relevant for alle mennesker. Dette gjelder helt uavhengig av hvem du er, og hvilken bakgrunn du har, hva du tror på eller om du ikke har en tro.

Vestfrontmøtet er selve hjertet i Olavsfest, og gjennom denne støtten gis festivalen mulighet til å løfte seg videre.

Vi i Sparebankstiftelsen SMN er opptatt av å støtte opp om viktige aktiviteter og organisasjoner i Midt-Norge, sier styreleder Kjell Fordal i Sparebankstiftelsen SMN. Ved å bidra til videreutviklingen av samtaleprogrammet under Olavsfest, er stiftelsen med på å løfte frem relevante tema for refleksjon – i disse dager er dette stadig viktigere.