1,6 mill. kroner delt ut i Levanger, Verdal og Frosta fordelt på 14 mottakere

1,6 mill. kroner til rehabilitering i Verdal, Levanger og Frosta


Musikkens Hus – Levanger (50 tusen), Lunheim – Vuku(150 tusen), Vuku Idrettslag – Levanger (200 tusen), Vinne Samfunnshus – Verdal(100 tusen), Reehaug samfunnshus – Skogn(200 tusen), Soltun Grendehus – Verdal(200 tusen), Verdal idrettslag – Verdal(100 tusen), Foreningen Nordtun Grendehus – Levanger(100 tusen), Heimtun Grendehus – Verdal(50 tusen), Anna og Sverre Bambergs legat – Levanger(50 tusen), Stiklestad golfklubb – Verdal(25 tusen), Halltun samfunnshus – Markabygda(100 tusen), Halsan grendehus Bjørkheim – Levanger(75 tusen) og Skogly ungdomslag – Frosta(200 tusen)