Generasjonsmøter i Trondheim ble startet som et resultat av TV-aksjonen i 2018, og har som mål å skape møter på tvers av generasjoner og kulturer, samt motvirke utenforskap.

Østbyen Frivilligsentral fikk 100 tusen i støtte til generasjonsmøter


Generasjonsmøter (GM) i Trondheim ble startet som et resultat av TV-aksjonen i 2018, og har som mål å skape møter på tvers av generasjoner og kulturer, samt motvirke utenforskap.

Generasjonsmøtene er lokalisert på Østbyen frivilligsentral, og er tett knyttet til sentralens arbeid og virke. Målgruppen er ungdom med flyktningbakgrunn i alderen 15-23. Ungdommene har bakgrunn fra forskjellige land som Eritrea, Afghanistan, Somalia og Kongo. Per nå har deltar ca 50 ungdommer. En av de mest sentrale elementene i prosjektet er å gi ungdommen mulighet til å få leksehjelp. Ved hjelp av dyktige og engasjerte frivillige får ungdom i målgruppen mulighet til å delta på leksehjelpen.