Styreleder Kjell Fordal overleverer til Flyktninghjelpen ved Torstein Bae 100.000 kroner

Flyktninghjelpen fikk 100 tusen kroner


Ifm åpent foredrag med tema – Tillit i krigens tid – ga stiftelsen 100.000 kroner til Flyktninghjelpens arbeid!