1.325 tusen til rehabilitering av bygninger eid av 8 ulike lag og foreninger

1.325.000 kroner til rehabilitering i Namdal


8 lag og foreninger har fått samfunnsutbytte for å rehabilitere sine hus. Namsos Røde kors og Ramsvikmoen gård(400 tusen), UL Framtidsvon(200 tusen), Høylandet Samfunnshus(100 tusen), UL-Fram Otterøya og Framhallen(100 tusen), Nordtun Samfunnshus(200 tusen), Ungdomshuset Fridtun(75 tusen), Gullvikmoen IL(50 tusen) og Namsos IL Fotball(200 tusen)