St. Olav har fått 300 tusen i støtte til oversettelse av 3 apper - et arbeid for mer barnevennlig sykehus. Gusse Grevling er gjennomgangsfiguren og maskoten

St. Olav har fått tre hundre tusen i samfunnsutbytte


St. Olav arbeider for et mer barnevennlig sykehus og bruker sykehusmaskoten Gusse Grevling som gjennomgangsfigur til de minste barna.

De tre første appene handler om kreft og er oversatt i et samarbeid med HCand i Danmark og barnekreftavdelingen på St. Olav