Singersnella har fått en mill. kroner


Singersnella er et sømprosjekt for integrering av kvinnelige innvandrere. Prosjektet er et samarbeid mellom NAV-kontorene i Trondheim og Presthus frivilligsentral. Prosjektet ledes av Randi Bakken og Sølvi Kvam.

Formålet er på sikt å skape arbeidsplasser for kvinner med minoritetsbakgrunn.  Pilotprosjektet har pågått i ett år. I prosjektet er integrering og opplæring av kvinnene i norsk håndverk og kultur sentralt. I samarbeid med frivillige har prosjektet skapt en arena for nettverksbygging og ikke minst samhold mellom kvinner fra ulike land og kulturer.