Trondheim sykkelkjøkken fikk støtte til å etablere sin virksomhet,

Trondheim sykkelkjøkken har åpnet!


Trondheim sykkelkjøkken fikk i 2019 en halv mill. kroner fra stiftelsen for å etablere sykkelkjøkken. Nå er de igang og har startet i kafe Stammen Kongensgt 55, Trondheim