For NM for kor 2021 var det spesielt viktig å inspirere dirigenter, kor og korsangere gjennom å skape en arena der kor kan få synge igjen, og ikke minst gi et mål å arbeide imot. Siden arrangementet hadde et konkurranseaspekt, vil det også inspirere til utvikling og heving av nivået. Støtte ble gitt med 100 tusen.

Korforbundet Sør-Trøndelag fikk 100.000 kroner i støtte


Støtten går til gjennomføring av NM i KOR 2021 i Trondheim

For NM for kor 2021 var det spesielt viktig å inspirere dirigenter, kor og korsangere gjennom å skape en arena der kor kan få synge igjen, og ikke minst gi et mål å arbeide imot. Siden arrangementet hadde et konkurranseaspekt, vil det også inspirere til utvikling og heving av nivået.
Videre skulle konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet. Bidraget ble brukt til streaming av konkurransene inkl. NM-finale og premieutdeling.