Mathilde, Turid Skumsvoll og Andrea fra Fontenehuset. Kjell Fordal og Berit Rustad fra Sparebankstiftelsen SMN

Fontenehuset og prosjekt Ung på huset har fått tre mill. kroner!


Formålet med prosjektet ‘Ung på huset’ er å skape en arena for mestring, læring og fellesskap – og igjen muligheten til å fullføre videregående opplæring, og/eller komme seg inn i jobb.

For prosjektet er også økt samfunnsdeltagelse et viktig formål. Et delmål vil være å øke den unge medlemsmassen (16- 25 år). Målgruppa er mennesker mellom 16 og 25 år.

Fontenehuset i Trondheim driver med arbeidsrettet rehabilitering for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer eller tidligere rusproblematikk. Organisasjonen driftes som et klubbhus, hvor de som tilhører målgruppen er medlemmer og driver tilbudet på lik linje med ansatte medarbeidere. Medlemskap er frivillig og livslangt, det er gratis og man trenger ingen henvisning. Fontenehuset finansieres av Helsedirektoratet og Trondheim kommune, og er politisk- og livssynsnøytralt. Pr. dags dato er det til sammen 6 medarbeidere (inkludert daglig leder) ansatt i stiftelsen, og de har 176 medlemmer og mulige medlemmer.

Fontenehusmodellen bygger opp mennesker med fokus på mestring, felleskap og tilhørighet. Fonenehuset måler ikke, presser ikke og vurderer ikke evner eller ferdigheter, men leter etter hver enkelt sine interesseområder og muligheter for mestring. Fontenehuset Trondheim er et arbeids- og læringsfellesskap hvor den enkelte får støtte til å leve fullverdige liv, realisere egne ressurser og nå sitt potensiale.

Prosjektet skal være et samarbeid mellom Fontenehusene i Trondheim og Ålesund.

Les mer om Fontenehusets arbeid her!