META.MORF – Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi

Trondheim Elektroniske Kunstsenter fikk 150.000 kroner til MetaMorf


META.MORF – Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi

Kunstnerisk og vitenskapelig forskning utfordrer kontinuerlig våre perspektiver på livet og bringer ofte med seg nye filosofiske og eksistensielle spørsmål. Bioteknologi, nanoteknologi, nevrovitenskap og nye kommunikasjons- og datateknologier representerer alle felt som utvider grensene for kunstnerisk praksis.
Kunstnerisk praksis er i posisjon til å virke som katalysator innen ulike forskningsfelt, og kan bidra til nytenkning og gjennombrudd i egenskap av sin vilje og evne til å operere utenfor vedtatte normer og vitenskapelige sannheter.

Kunstneren som formidler og tolker av ny viten og forskning spiller likeså en viktig rolle for samfunnets evne til å holde en adekvat diskurs i bruken av nye teknologier og ny vitenskapelig innsikt.

Meta.Morf skal for et bredt publikum presentere kunstnere, musikere, forfattere og forskere med prosjekter som på ulike måter bidrar til å utvide våre perspektiver på livet.