Fra venstre: Ivar Frode Kjærvik(SpareBank 1 SMN), Christian Thesen(Kolstad fotball), Lone Strandal(Kolstad håndball bredde), Berit Rustad Sparebankstiftelsen SMN

Kolstad fotball og håndball bredde har fått totalt 250.000 kroner


Kolstad fotball har fått 150.000 kroner til Ung Camp – åpen møteplass for ungdom. Kolstad håndball bredde har fått 100.000 kroner til oppstart av tilrettelagt håndball.

Ung Camp skal være en møteplass for ungdom i alderen 13- 18 år som bor i området Kolstad/Saupstad. Målet er å tilby både fysisk og sosial aktivitet som gjør at flere ungdommer på Kolstad aktiviseres. Dette skal igjen føre til at flere begynner og ikke minst blir i idretten. Klubben ønsker også å tilby aktiviteter til de som ikke ønsker å drive med idrett. Det skal være et gratistilbud hvor alle har råd til å være med uansett bakgrunn. Klubben jobber mye med bærekraftsmål 3, 5, 10 og 17 i Kolstad. I det daglige arbeidet er det spesielt bærekraftsmål 10 – mindre ulikhet som er med i alt som gjøres.

Kolstad Håndball Bredde ønsker å starte opp et leag med tilrettelagt håndball for i første omgang unge voksne fra 18 år og eldre. På sikt ønsker klubben også et lag for barn og ungdom. Klubben har allerede 23 aktuelle spillere. Noen er aktive i Kolstad Fotball, mens andre ønsker å prøve håndball. Kolstad Håndball Elite har blitt et spennende idrettsnavn og derfor har flere av spillerne på fotball ønsket et tilbud også hos Kolstad Håndball. Kolstad håndball ønsker å være en inkluderende klubb og ser svært positivt på å få til Tilrettelagt håndball i klubben.