OGså i 2021 valgte Sparebankstiftelsen SMN å støtte opp om kunst- og kulturfeltet i regionen. Totalt mottok 37 søkere 4.433.000 kroner.

4,4 mill. kroner til kunst- og kulturfeltet i Trøndelag!


Også i 2021 støtter Sparebankstiftelsen SMN opp om kunst og kulturfeltet i regionen!

37 mottakere fra hele Trøndelag mottok tilsammen 4.433.000 kroner i samfunnsutbytte til ulike formål. Totalt kom det 126 søknader fra Trøndelag!