Stokkøya 2.0 og Foreningen Bjørnørfolket får samfunnsutbytte


Bygda 2.0 Stokkøya art recidency får 200 tusen kroner til prosjekt som retter seg mot unge kunstnere. Bygda 2.0 har etablert et samarbeid med Trondheim Kunsthall og Trondheim kommune hvor målet er å skape gode produksjonsforhold for kunstnere på Stokkøya. Foreningen Bjørnørfolket for 100 tusen kroner til Bjørnørfolket episode 2 – Drømmen om Amerika.

Prosjektet til Bygda 2.0 skal gjennomføres i perioden 2021-2023.