Fra venstre Aud Skrudland(styremedlem Sparebankstiftelsen SMN) og Marthe B. Dalen(Batnfjord IL). Fotograf: Daniel Kvalvik

Batnfjord idrettslag fikk 65 tusen til innkjøp av utstyr


Idrettslaget drifter ski-tilbud i form av langrennnsløyper og en slalombakke på Fursetfjellet i Gjemnes kommune.

Idrettslaget skal bruke støtten til å kjøpe inn skiutstyr for utlån til barn i alderen 3-16 år. I tillegg vll de bruke midlene til å gjøre slalombakken til en sosial arena hvor familier møtes og hvor nye benker og en bålpanne skal gjøre det hyggeligere å slå av en prat.