Fra venstre Marte Snoroeggen(MOT), Martine, Sigrun Vårvik(MOT), Bjørg-Elin Moen(MOT), Eli Arnstad(SpareBank 1 SMN) og Anne-Brit Skjetne(Sparebankstiftelsen SMN)

Sparebankstiftelsen SMN og SpareBank 1 SMN støtter MOT


Nytt MOT-program skal forebygge mobbing i barnehager og barneskoler

SpareBank 1 SMN, Sparebankstiftelsen SMN og MOT skal samarbeide om et treårig pilotprosjekt rettet mot barnehager og barneskoler. Prosjektet finansieres med tre millioner kroner – Kommuner som samarbeider med MOT ønsker at vi skal bidra mer mot yngre barn. For å forsterke arbeidet mot barnehagen, barneskolen og foreldre startes et treårig prosjekt, forteller prosjektleder Bjørg Elin Moen i MOT. Bjørg-Elin har doktorgrad i psykologi fra NTNU, og har jobbet som forskningsleder i MOT. Gjennom MOTs filosofi og arbeidsmetode har hun opparbeidet seg solid erfaring med å anvende teori, teknikker og metoder fra blant annet positiv psykologi i sitt arbeide med ungdom og voksne. Hun har bred erfaring med formidling, fra faglig tunge vitenskapelig konferanser til mer praktiske foredrag og kurs for skole- og utdanningsinstitusjoner. Målgruppen vil være voksne som arbeider i skole og barnehage samt foreldre. MOT skal bidra med kompetanse og verktøy til at rektorer, lærere, barnehagepersonell og foreldre får bakgrunnsforståelse til å kunne se barn som faller utenfor fellesskapet, og til å kunne gjøre noe med det. Skolene og barnehagene er den viktigste arenaen for å redusere risikofaktorene, eller forsterke positive beskyttelsesfaktorer for unge mennesker. Dette prosjektet skal bidra til en kultur som øker beskyttelsesfaktorene. Kultur er viktig og et eksempel er at personer som er hjelpsomme og sjenerøse overfor andre, kan fortelle at de hadde rollemodeller som ikke bare snakket om å være snille, men som også selv praktiserte det de lærte. Vi ønsker en kultur der menneskene handler for å bidra til å inkludere ikke ekskludere. En uttalelse fra en som har opplevd mobbing understreker dette: Det verste er ikke selve mobbingen, men å se at ingen griper inn, hverken barn eller voksne som gjør noe. Det er viktig å ha voksne som ser de som er utenfor og har mot og bevissthet til å gripe inn. Får vi til dette vil det medføre effekt på mange områder som annerkjennelse, mestring, glede, og at de blir sett. I tillegg til bakgrunnsforståelse, er det å skape godfølelsen i møte med andre noe som vektlegges i dette prosjektet. Anne Brit Skjetne, styreleder i Sparebankstiftelsen SMN, og Eli Arnstad, leder i Sparebank1SMN gavefond, er ansvarlig for prosjektet. – Mobbing og utenforskap er en stor utfordring. MOT er en organisasjon med base i vår region som har kunnskap og erfaring i å bygge gode kulturer og gi unge mot. De har i tillegg et etablert nettverk i de fleste kommuner i region Midt-Norge. Ved å finansiere dette prosjektet gjør vi det mulig for dem å arbeide for å styrke barns oppvekstsvilkår – det kan komme mange til gode, sier Eli Arnstad og Anne-Brit Skjetne.