Støtten gikk til prosjektet SÅLE med produksjon og seks forestillinger under ULTIMA-festivalen 2022.

Anne & Co AS fikk 100.000 kroner


Støtten gikk til prosjektet SÅLE med produksjon og seks forestillinger under ULTIMA-festivalen 2022.

Det kunstneriske teamet og utøverne har utforsket gjennom egne uttrykk, så vel som sammen. Både under prøvene ute i felten og etter forestillingene fikk de  rikelig og positiv tilbakemelding fra publikum. Det virket som om tema har engasjert og at forestillingen har berørt dypt. 

Hovedmålet var å utvikle en helaftens forestilling om forflytning og mottakelse, om hvordan ufrivillige reiser og møter er med på å forme vår kultur og oss som individer. Hver enkelt i det kunstneriske teamet og de utøvende kunstnere har intuitivt og utforskende, gjennom sine respektive kunstnerskap, hentet frem forslag til uttrykk som har blitt forestillingen. Den kunstneriske målsettingen har gjennom en kollektiv bearbeidelse blitt beriket med både generelle og dypt personlige svar fra alle utøvende og medvirkende kunstnere.