styreleder Anne-Brit Skjetne kommunaldirektør Ola Bye Rise fotballpresident Terje Svendsen

Sparebankstiftelsen gir 3 mill. kroner til oppsamling av granulat


Sparebankstiftelsen SMN gir tre mill. kroner for å samle opp granulat fra kunstgressbaner i Midt-Norge.

Forsøpling av naturen og spesielt plast har blitt det store viktige miljøtemaet i 2018. SpareBank 1 SMN har satt i gang Plastdugnaden 2018 i kampen mot marin forsøpling. Dugnaden har utløst stort engasjement i hele regionen. Nå vil Sparebankstiftelsen SMN gjøre noe med en annen kilde til forurensing av havet. Granulat fra kunstgressbaner er den nest største kilden til mikroplast og marin forsøpling.

– Vi ønsker å bidra til at fotball-Norge gjør det som er mulig for å redusere spredningen av granulatet ut i naturen. Det spres flere hundre tonn granulat i året bare her i Midt-Norge. Gummigranulatene tar veien ut til havet, og det er helt nødvendig med en kraftinnsats mot dette, sier styreleder Anne-Brit Skjetne i Sparebankstiftelsen SMN.

President Terje Svendsen i Norges Fotballforbund forteller at de har en målsetting om å redusere svinn av granulat fra kunstgressbaner med 90 prosent innen 2020.

– Sparebankstiftelsens bidrag på tre millioner kroner til tiltak i Midt-Norge kan bidra til å gjøre regionen til et miljøfyrtårn i norsk fotball. Bidraget gjør Midt-Norge i stand til å vise vei for resten av landet, sier Svendsen.

– Norsk fotball må i likhet med andre aktører ta ansvar for å rydde opp etter seg, og det er stort miljøfokus i fotballorganisasjonen, i media og fra myndighetenes side. Det er ingen tvil om at det har hatt effekt, noe tall fra Miljødirektoratet viser. En rapport fra direktoratet viser at 75 prosent av klubbene jobber med tiltak for å redusere granulatsvinnet, mens 87 prosent ønsker bedre granulathåndtering, forteller fotballpresidenten.

Miljødirektoratet jobber nå med en granulatforskrift i dialog med NFF. I tillegg har energi- og miljøkomiteen på Stortinget bedt Regjeringen om å innføre et regelverk som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk med virkning fra 1. januar 2019.

– Mange klubber har allerede utarbeidet og drifter etter gode rutiner, og det handler om å forsterke disse. Men det er fortsatt for lite kunnskap ute i klubbene. I tillegg er det også et kostnadsspørsmål. Det koster å kjøpe riktig utstyr som sørger for at gummigranulatet forblir på banen og ikke havner ute i naturen, sier Terje Svendsen.

I dag arrangeres et anleggsseminar i Trondheim. Seminaret er et samarbeid mellom NFF Trøndelag og Trondheim kommune som blant annet vil fokusere på utfordringene med granulatsvinn.