Søknad om støtte 2016


Formålet med gavetildelinger fra Sparebankstiftelsen SMN i 2016 er å støtte utviklingsarbeid som bidrar til bedre integrering av flyktninger som har fått midlertidig eller permanent opphold i Norge. Søknadsfrist er forlenget til 15. april 2016!

Hvem kan søke:

De som kan søke om støtte våren 2016 er lag og organisasjoner.  Støtten skal gå til utviklingsprosjekt i egen regi eller i samarbeid med andre. Prosjektet kan gå over flere år og stiftelsen vil reservere midler av årets tildeling til å finansiere dette. Støtten kan skje i kombinasjon med offentlig finansiering. Prosjektet forutsettes gjennomført i SpareBank 1 SMN sitt markedsområde, Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane.

Søkerne må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og ha eget organisasjonsnummer.

Beløp

Minimumsbeløpet for støtte er 100.000 kroner.

Om selve søknaden

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av prosjektet, hvem det søkes på vegne av, hvordan prosjektet tenkes finansiert samt hvordan effekten av prosjektet kan måles.

Hva støttes ikke?

Det gis ikke støtte til aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar. Det gis heller ikke støtte til næringsvirksomhet, til enkeltpersoner eller til dekning av ordinær drift.

Jury

Stiftelsens styre er jury.

Avslag på søknader blir ikke begrunnet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. april 2016 og søknader mottas kun per mail til sparebankstiftelsen.smn@smn.no.