Foto av Hege Bjørgum Skillingstad

Hege Bjørgum Skillingstad nytt styremedlem


I generalforsamlingens møte 10. mai ble Hege B. Skillingstad valgt som nytt styremedlem!

Hege er utdannet jurist fra UiO (1996)

Yrkeserfaring: Partner/advokat i Bjerkan Stav advokatfirma fra 2020. Tidligere: advokat i Advokathuset Braaholmen og advokat i Statskog SF.

Annen erfaring: Styreleder i Namdal næringsforening, tidligere medlem av kommunestyret i Namsos, varaordfører i Namsos i 2019, tidligere styreverv i NTS ASA og Statskog SF.