Formålet med prosjektet var å skape nytt kunstneriske samarbeid under 10-årsjubileet til KOREDA. Dette skulle resultere i 4 unike møter mellom dansere, musikere og visuell kunst.

KOREDA/Dans i Trøndelag fikk 127.000 i samfunnsutbytte


Formålet med prosjektet var å skape nytt kunstneriske samarbeid under 10-årsjubileet til KOREDA. Dette skulle resultere i 4 unike møter mellom dansere, musikere og visuell kunst.

Installasjonen SOFT SPACE av arkitekt og kunstner Mio Oribe Stuberg Ueno er et bestillingsverk for jubileet. SOFT SPACE skal være et funksjonelt rom som vil programmeres til ulike formål under festivalen. Det blir et naturlig sentrum, en publikumssone for velkomst, samling, informasjon, kunstnersamtaler og underholdning.

KOREDA ønsket å 

  • balansere mellom å tilby publikum tilbud de ønsker å oppsøke, men samtidig utfordrer og gir dem nye kunstneriske opplevelser 
  • gjøre dansekunsten lett tilgjengelig for publikum 
  • være mer tverrkunstnerisk – trekke folk fra flere interessefelt enn bare dans. En fin mulighet til å presentere dans et større publikum.  

Stemningsrapport