Sangsykluskonsert med Martin Bredin og Ole Andres Silseth. Støtte ble gitt med 300 tusen.

Sangsykluskonsert gjennomført i Molde


Dichterliebe av Schumann og Vinjesangene av Grieg er presentert for publikum i Møre og Romsdal med debutkonsert på Krona i Molde. Ole Andreas Silseth samarbeidet med Martin Bredin. Samme konsert vil bli holdt i Ålesund på Sobra Scene og under Operafestukene i Kristiansund i 2024.