Norske redningshunder, Speidernes beredskapsgruppe og Norske Redningshunder i Trondheim deler 450 tusen kroner!

Redningsorganisasjoner i Trondheim deler 450 tusen kroner


Norske redningshunder Trondheim lag fikk 150.000 kroner til utstyr til godkjente redningsekvipasjer. Blant annet beredskapssekker, førstehjelpspakker, Jervenduker mm

Norsk Folkehjelp Trondheim fikk 150.000 kroner til utstyr knyttet til rednings- og beredskapsoppgaver, spesifikt støtte til innkjøp av terrenggående kjøretøy (ATV) og tilhørende utstyr til denne.

Speidernes bereskapsgruppe Trøndelag fikk 150.000 kroner til kit for personlig utlån i tiden man er aktiv i gruppen. Settet består av en beredskapssekk med nødnett-terminal med ekstra batteri og nødvendig tilbehør, hodelykt, førstehjelpsutstyr og liggeunderlag. Dette gjør at mannskapet har en ferdig pakket beredskapssekk med nødvendig utstyr for å raskt kunne rykke ut når alarmen går. Videre blant annet støtte til tilbehør til nødnetterminaler