Under Hilmarfestivalen 2021 åpnet utstillingen "Keramisk mangfold - TRØNDELAG" i Kulturkafé Hegdahl-gården.

Kulturkafe Hegdahl-gården fikk 220.000 kroner


Under Hilmarfestivalen 2021 åpnet utstillingen “Keramisk mangfold – TRØNDELAG” i Kulturkafé Hegdahl-gården.

Mottaker forteller: I tilknytning til utstillingen samlet Ian Reed fra NIKU i Trondheim bra med tilhørere til sitt foredrag om trønderkeramikk. Til utstillingen fikk vi låne eldre trønderkeramikk fra Egge museum og fra Stjørdal museum.  Vi arrangerte også en byvandring med tittelen “Skjulte kunstverk” der vi besøkte steder med keramisk utsmykning på Steinkjer.

Utstillingen “Keramisk mangfold -Trøndelag” ble sommeren 2022 vist i Garveriet på Snåsa. 

Utstillingen “Keramisk skulptur” åpnet  i Studio Blikket på Steinkjer i samme periode. Her presenterte vi fem samtidskeramikere med tilknytning til Trøndelag. Dessuten arrangerte vi et keramisk verksted i samarbeid med Steinkjer Kulturskole. Leder for dette verkstedet var Brit Dyrnes, en av kunstnerne fra utstillingen “Keramisk skulptur”. 
Alle disse tiltakene var en del av det større prosjektet “Leire, landskap, hus og keramisk kunst” som hadde som målsetting å rette oppmerksomheten mot leire som råmateriale for mer tradisjonell pottemakerekunst og for eksperimentell nyskaping.

Gjennom å  iverksette ulike utstillinger og prosjekter ønsket vi legge til rette for dialog mellom profesjonelle og ikke profesjonelle utøvere, og vi var opptatt av samarbeide mellom ulike institusjoner i regionen og å peke fremover mot mulighetene i det nye kulturkvartalet i Steinkjer.