MOT får en halv million kroner!


MOT får støtte til følgeforskning på prosjektet “Skolen som samfunnsbygger”. Forskningen utføres av NTNU Samfunnsforskning.