MOT får en halv million kroner!

MOT får støtte til følgeforskning på prosjektet “Skolen som samfunnsbygger”. Forskningen utføres av NTNU Samfunnsforskning.