Vår Frue kirke har siden korona-pandemien traff Norge servert kaffe og suppe ved bålpanner på kirkebakken. Støtten ga mulighet til å tilby noe kulturelt under disse samlingene.

Vår Frue kirke og bålpannekulturen fikk 190.000 kroner


Vår Frue kirke har siden korona-pandemien traff Norge servert kaffe og suppe ved bålpanner på kirkebakken. Støtten ga mulighet til å tilby noe kulturelt under disse samlingene.

Vår Frue kirke(Kirkens Bymisjon) hadde ønske om å lage noe som ga en positiv opplevelse i en krevende tid. Noe som ga en opplevelse av fellesskap, en hendelse som knyttet kirkebakken sammen med byen ellers. Ut av dette kom begrepet Bålpannekultur, og konseptet ” Det gylne kvarter”. Enkelte dager kan “Det gylne kvarter” være en quiz. Noen dager drar de ut en mikrofon, en høyttaler og et elpiano og synger allsanger. Andre dager arrangeres korte konserter. Tilbudet har blitt svært godt mottatt både blant faste gjester på kirkebakken og forbipasserende publikum ellers – et lyspunkt for mange av oss.