Glasshagen på Kvernes fikk 300.000 kroner- Det har nå blitt planert, drenert, laget stier og plass til scene.

Glasshagen på Kvernes er støttet med 300 tusen kroner


Formålet er å etablere en permanent, utendørs, glass- og keramikkutstilling med arbeider av lokale og internasjonalt anerkjente glasskunstnere som viser nye teknikker og retninger innen glasskunst og håndverksmessig bearbeiding av glass (ikke glassblåsing), med tilhørende bruksområder og muligheter på et 4 mål stort område nær GlassForum AS og Galleri Kunstpause.