Røde Kors, Norske Redningshunder, Norsk Folkehjelp og Ålen Sanitetsforening fikk totalt en halv mill. kroner

En halv million kroner til Røros og Holtålen!


Følgende fikk støtte:

  • Norske Redningshunder Trøndelag distrikt fikk 150 tusen kroner til beredskapsutstyr til hundeførerne
  • Norske Redningshunder Trøndelag distrikt fikk 50 tusen kroner til samling for medlemmene i samarbeid med politi og andre aktuelle samarbeidspartnere i redningstjenesten
  • Ålen Røde Kors Hjelpekorps fikk 150 tusen kroner til tilhenger for frakt av snøscooter og kjelke og ATV om sommeren
  • Norsk Folkehjelp Røros fikk 50 tusen kroner til innkjøp av grunnleggende søk og redningsutstyr
  • Norske Redningshunder, Røros lag fikk 15 tusen kroner for å gjennomføre samtrening med Røde Kors Ålen og Røros
  • Ålen Sanitetsforening fikk 60 tusen kroner for å kjøpe tre hjertestartere og utstyrssekker til frivillige i omsorgsberedskapsgruppa