Sparebankstiftelsen SMN sin aller første tildeling på 1,5 mill. kroner gikk til Trondhjems Turistforening for å etablere lavterskeltilbud til godt voksne - benevnt Levva livet

Årets tildeling til prosjekt Levva livet


Mandag 10. november delte Sparebankstiftelsen SMN ut 1,5 mill. kroner fordelt over tre år til Trondhjems Turistforening.

Gjennom Levva livet ønsker Sparebankstiftelsen SMN å bidra til at flere tar naturen i bruk, blir mer aktive og dermed styrker den fysiske og psykiske helsen. Stiftelsen har besluttet å tildele Trondhjems Turistforening 500 tusen kroner per år – i tre år for å utvikle et tilbud til «godt voksne eller 55+» Trondhjems Turistforening vil lage et turkonsept med regelmessige turer, og med fokus på naturopplevelser og sosiale relasjoner. Deltakerne vil få garantert avkastning med flere leveår med høyere livskvalitet. Gjennom samarbeid med andre turistforeninger skal konseptet spres i hele Midt-Norge.