Støtten er gitt til JoinUs og prosjektet: Flere aktive jenter og gutter.- Prosjektet skal gå over tre år.

JoinUs har fått 3 mill. kroner!


Støtten er gitt til prosjektet flere aktive jenter og gutter og skal gå over tre år.

Prosjektet skal tilby trygge sosiale arenaer som er spesielt tilrettelagt for unge jenter og gutter som kjenner på ensomhet og utenforskap i hverdagen.  Gjennom to dager i uken med ulike aktiviteter skal deltakerne oppleve mestringsfølelse samt bygge et nettverk, finne nye venner og skape tilhørighet i en gruppe. Tiltaket skal løse mange problemer knyttet til ensomhet og mangel på sosiale aktiviteter ved å bidra til å skape gode vaner og rutiner for fysisk og psykisk helse.