Støtten gikk til å gi ut platen "Bak vesterfjeldet", med tradisjonell folkemusikk fra Gauldalen i Trøndelag.

Ingrid Storlimo har fått 50 tusen i støtte


Støtten gikk til å gi ut platen “Bak vesterfjeldet”, med tradisjonell folkemusikk fra Gauldalen i Trøndelag.

Det er også gjennomført plateslippturne, med konserter i Stangvika, Røros, Vågå, Budal, Voll og Støren. I juni 2022 ble del to av turneen gjennomført, med konserter i Trondheim og på Storbekkøya Muesumsseter. Med på turneen var et seksmanns band, i tillegg til Ingrid Storlimo. Sammen skapte vi konserter som vil bli husket lenge, og folkemusikk fra Gauldalen er satt på kartet.  

Ingrid Storlimo