Innsamlingsaksjon i 2021 nådde ikke målet om fem mill. kroner i Midt-Norge. Dette ordnet Sparebankstiftelsen SMN opp i!

1,5 mill. kroner til aksjonen Krafttak mot kreft!


Årets innsamlingsaksjon nådde ikke målet om fem mill. kroner i Midt-Norge. Dette ordnet Sparebankstiftelsen SMN opp i!

Delvis skyldes dette koronasituasjonen som la begrensninger ift gjennomføringen av aksjonen. Stiftelsens styre besluttet dermed å støtte med 1,5 mill. kroner slik at målet ble nådd. Årets aksjon gikk til: Kreftformer som få overlever.

I år, som i fjor og året før, går pengene som samles inn under Krafttak mot kreft til forskning på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft er blant disse. Under to av ti overlever disse kreftformene.