Kirkens bymisjon/Vår frue kirke fikk 125.000 kroner til kulturtiltak.

Vår Frue – åpen kirke fikk 125.000 til kulturarrangement


Vår Frue kirke står åpen midt i Trondheim, hver dag året rundt, for alle som trenger et tilfluktssted — fattige, rusavhengige, uføretrygdede, rike, veltilpassede, norske, utlendinger.

Kulturarrangement er svært viktige for å lage et inkluderende felleskap for folk som havner på utsiden i mange andre sammenhenger.

Vår Frue – åpen kirke arrangerer “Åpen Mikrofon”, “Sangkafeen” og konserter på kirkebakken. Visjonen er å tilby kulturelle opplevelser med høy kvalitet og lav terskel gratis til folk som ikke har råd til å betale for dyre billetter.