40 kor og korps i Trøndelag Sør får dele 1.203.000 kroner i samfunnsutbytte fra Sparebankstiftelsen SMN

40 kor og korps i Trøndelag sør får 1.203.000 kroner i drifts- og aktivitetsstøtte


Følgende får støtte:

 • Halsakoret, Heim – 30.000 kroner
 • Hemne Songlag, Heim – 30.000 kroner
 • Flå Musikkorps, Melhus – 45.000 kroner
 • Horg og Flå juniorkorps, Melhus – 45.000 kroner
 • Hovinkoret, Melhus – 55.000 kroner
 • Kvål Songlag, Melhus – 20.000 kroner
 • Melhus Songlag, Melhus – 48.000 kroner
 • Sangkoret Lundarljom, Melhus – 30.000 kroner
 • Budal musikkorps, Midtre Gauldal – 36.000 kroner
 • Budal skolekorps, Midtre Gauldal – 30.000 kroner
 • Damekoret Uredd, Midtre Gauldal – 18.000 kroner
 • Haltdalen mannskor, Midtre Gauldal – 16.000 kroner
 • Hauka Dekorum, Midtre Gauldal – 19.000 kroner
 • Rognes Songlag, Midtre Gauldal – 30.000 kroner
 • Singsås damekor, Midtre Gauldal – 20.000 kroner
 • Soknedal og Støren skolekorps, Midtre Gauldal – 50.000 kroner
 • Oppdal juniorkorps, Oppdal – 20.000 kroner
 • Oppdal Songlag, Oppdal – 55.000 kroner
 • CodaVokal, Orkland – 23.000 kroner
 • Lensvik Blandakor, Orkland – 18.000 kroner
 • Mannskoret Lerka, Orkland – 19.000 kroner
 • Meldal Songlag, Orkland – 30.000 kroner
 • Orkdal Blandakor, Orkland – 44.000 kroner
 • Orkdal Janitsjar, Orkland – 30.000 kroner
 • Orkdal Skolekorps, Orkland – 55.000 kroner
 • Queen Beez, Orkland – 10.000 kroner
 • Orkla gospelkor, Rennebu – 29.000 kroner
 • Rennebu skolekorps, Rennebu – 16.000 kroner
 • Røst, Rennebu – 30.000 kroner
 • Buvik songlag, Skaun – 26.000 kroner
 • Eggkleiva mannskor, Skaun – 10.000 kroner
 • Koret Våren Viggja, Skaun – 25.000 kroner
 • Viggja familiekor, Skaun – 20.000 kroner
 • Viggja og Buvik janitsjar, Skaun – 30.000 kroner
 • Haltdalen musikkorps, Holtålen – 19.000 kroner
 • Ålen musikkorps, Holtålen – 24.000 kroner
 • Bergstadkoret, Røros – 65.000 kroner
 • Røros Janitsjarorkester, Røros – 24.000 kroner
 • Røros Sangforening, Røros – 44.000 kroner
 • Kor Magnon, Tydal – 15.000 kroner