3,1 mill. kroner er fordelt til 35 fotballklubber!


Nå skal det samles opp gummigranulat fra mange kunstgressbaner i Midt-Norge! Stiftelsen støtter innkjøp av granulatfilter og rensestasjoner!