Berit Rustad fra Sparebankstiftelsen SMN overrekker 175 tusen kroner til Norske redningshunder Innherred lag v/ Berit Sandnes Østborg

175.000 kroner til redningshundene på Innherred


Støtte ble gitt til sambandsutstyr/radioer, GPS til hund og hundefører, isolasjonsduker, beredskaps- sekker, hodelykter og førstehjelpsutstyr.

Videre til kurs innen livreddende førstehjelp, korrekt bruk av samband og orientering med trening i bruk av GPS/kart/kompass i tett samarbeid med Levanger Røde Kors Hjelpekorps og politiet.