17 kor og korps i Steinkjer og Snåsa får til sammen 552 tusen kroner i støtte

17 kor og korps i Snåsa og Steinkjer får 552.000 kroner i drifts- og aktivitetsstøtte


Samfunnsutbyttet/støtten fordeler seg med:

 • Snåsa blandakor 30.000 kroner
 • Beitstad skolemusikk 20.000 kroner
 • Beitstad songlag 30.000 kroner
 • Follafoss musikklag 46.000 kroner
 • Forr Songlag 14.000 kroner
 • Korensemblet STAS 26.000 kroner
 • Korsome 55.000 kroner
 • Musikk i Steinkjer kirke (på vegne av Steinkjer Kammerkor) 20.000 kroner
 • Mære Songlag 50.000 kroner
 • Sparbu hornmusikklag 50.000 kroner
 • Sparbu Songlag 60.000 kroner
 • Steinkjer blandakor 30.000 kroner
 • Steinkjer Damekor 14.000 kroner
 • Steinkjer Gospelkor 27.000 kroner
 • Steinkjer Janitsjar 30.000 kroner
 • Steinkjer regionale ungdomskorps 24.000 kroner
 • Steinkjer skolekorps 26.000 kroner